Spel uitleg

Hieronder vindt u de beknopte versie van speelveld en regels.

Het speelveld

Het badminton speelveld zie afbeelding hiernaast.

Hierbij is links in grijs aangegeven het speelveld bij een dubbelspel waarbij het donker grijze gedeelte (“kort en breed”) een serveervak markeert. Rechts geeft in grijs het veld bij een enkelspel aan waarbij donkergrijs eveneens een serveervak (“lang en smal”) markeert.

Puntentelling

Badminton gaat, net als ieder ander spel, om het scoren van punten. De puntentelling gaat volgens het ‘rally-point’ systeem. Dit betekent dat voor elk gescoord punt direct een punt wordt verkregen. De speler die het laatste punt gescoord heeft mag de shuttle weer in het spel brengen (‘serveren’). Bij aanvang van een wedstrijd wordt er getosst om te bepalen wie er als eerste mag serveren. Een mannensingle, vrouwensingle, mannendubbel, vrouwendubbel en gemengddubbel wordt gespeeld tot 21 punten. Heeft een speler als eerste de 21 bereikt, dan heeft men een game gewonnen. Een game dient met minimaal 2 punten verschil gewonnen te worden. Indien dit niet het geval is (bijvoorbeeld bij een stand van 21-20) wordt er net zolang doorgespeeld totdat er 2 punten verschil is, maar uiterlijk totdat een van beide spelers als eerste de 30 punten heeft bereikt (30-29 kan dus voorkomen). Doel van het spel is het winnen van 2 games.

Scoren door fouten

Naast direct scoren kunnen ook punten worden gewonnen door fouten, die door de tegenstander worden gemaakt. Men maakt een fout indien:

  • de shuttle binnen het eigen speelveld op de grond valt,
  • de shuttle buiten het veld van de tegenpartij wordt geslagen (onder het net door, tegen de zijmuur of tegen het plafond is eveneens fout),
  • de shuttle geslagen wordt voordat deze het net is gepasseerd;
  • de shuttle door beide partners (van een dubbel/mix) wordt aangeraakt of
  • de shuttle buiten het serveervak wordt geslagen tijdens het serveren.

Overigens, een service die via het net binnen het serveervak valt is dus wel degelijk een punt!

Serveren: de opslag

Serveren, het in het spel brengen van de shuttle, wordt gedaan met een onderhandse slag, dat wil zeggen het blad van het racket dient bij het raken van de shuttle duidelijk onder de hand die het racket vasthoudt te zijn. De serverende speler dient in zijn eigen servicevak te staan en de shuttle in het diagonaal er tegenoverliggende vak te slaan. Om duidelijk uit te leggen hoe er geserveerd moet worden en wie er aan de beurt is, is er een document opgesteld waarin dit stapsgewijs staat uitgelegd.


Bron: www.badminton.nl