Bestuur

Hieronder vindt u contactgegevens van desbetreffende persoon

Bestuur

Frans van der Meijs

Winfred Erhardt

Edith Visser

Mathijs van Asperen

Pim Zwemer

Edith Visser

Voorzitter / Jeugdcoördinator

Penningmeester

Secretaris

Ledenadministratie

Competitieleider

Recreantencompetitie

Vertrouwenspersoon

Aletta Buikema - Voorlopig te benaderen in de zaal

Toernooicommissie

Marjo Brouwer

Stefan Hiemstra