Bestuur

Hieronder vindt u contactgegevens van desbetreffende persoon

Bestuur

Warner Maatman

Nanne de Vries

Remco Jonker

Mathijs van Asperen

Natasja de Boer

Warner Maatman

Edith Visser

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Ledenadministratie

Competitieleider

Jeugdcoördinator

Algemeen bestuurslid en recreantencompetitie

Vertrouwenspersoon

Aletta Buikema - Voorlopig te benaderen in de zaal

Toernooicommissie

Marjo Brouwer

Stefan Hiemstra